საინტერესო

როდის შეიქმნა აშშ-ს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია და რა კავშირი აქვს მას 2001 წლის ტერორისტულ თავდასხმასთან?

კიბერუსაფრთხოება თანამედროვე მსოფლიოსთვის საკმაოდ ახალი გამოწვევაა, რადგან კიბერტერორიზმთან ბრძოლა სულ რაღაც რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის.  ერთ-ერთი  პ…

როგორია კანადისა და იაპონიის კიბერუსაფრთხოების ძირითადი მიმართულებები?

კიბერუსაფრთხოება, რომელიც გლობალიზაციის განუყრელი პროცესია, დიდი გამოწვევაა როგორც ნაკლებად განვითარებადი, ასევე განვითარებადი სახელმწიფოებისთვის. თით…